OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO” ), informujemy, że:


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Chojnowie (59-225), ul. Fabryczna 1; nr tel. 76 818 84 61, adres e-mail: sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w dokumentacji wymaganej do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na mocy umowy jest obowiązkowe.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy będącej wymogiem określonym w przepisach prawa lub na mocy umowy, której będziecie Państwo stroną.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych lub na mocy umowy jest obowiązkowe.

 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych a także ich sprostowania, jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne.

 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie zgody udzielonej przez Państwo albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.

 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 10. W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: ul. Fabryczna 1, (59-225) Chojnów; tel. 76 818 84 61; adres e-mail: iod@gzgkim.gmina-chojnow.pl.

 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.Dane o charakterze nieosobowym

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie jest zobowiązany do ochrony prywatności tego serwisu.

Serwis internetowy http://www.gzgkim-ebok.pl/ wykorzystuje mechanizm tzw. „Cookies” (ciasteczka).Polityka prywatności i wykorzystania plików „Cookies” w serwisach internetowych


Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, zapytania HTTP kierowane do naszego serwera mogą być przechowywane. Oznacza to, że znane są nam publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.Mechanizm „Cookies” na stronach internetowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

Mechanizm „Cookies” nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki „Cookies” stosowane w serwisach należących do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.

Pliki „Cookies” wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki „Cookies” mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.Czym są pliki „Cookies”?

„Cookies” to niewielkie ‘porcje’ informacji, zapisywane przez Państwa przeglądarkę.
Dzięki „cookies” strony internetowe pamiętają Państwa preferencje.W jaki sposób można zarządzać plikami „Cookies”:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików „Cookies”, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików „Cookies” niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa i utrzymania Preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie z witryn Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

W celu zarządzania ustawienia „Cookies” należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:  

Urządzenia przenośne:Odnośniki do innych stron

Serwis należący do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie nie zawiera odnośników do innych stron poza stroną główną Zakładu.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Rekomendujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na tych stronach.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW należącym do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu może być monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszej strony. Korzystając ze strony serwisu zgadzają się Państwo na analizowanie Państwa danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.